Slovensko


Dobrodošli na strani Breech Without Borders (Medenični porod brez meja)!

Breech Without Borders je organizacija, ki je predana širjenju znanja o nosečnosti in porodu v medenični vstavi. Informacije prenaša preko jezikovnih, geografskih in izobrazbenih meja s:
  1. Prevajanjem obstoječega materiala o medenični vstavi v različne jezike
  2. Podpiranjem raziskovanja, objavljanja, konferenc, predavanj in delavnic na temo medenične vstave
  3. Prilagajanjem informacij o medenični vstavi v obliko, ki je dostopna in razumljiva tako zdravstvenim delavcem kot tudi laični javnosti10 mehanizmov poroda v medenični vstavi v pokončnem položaju